مدت زمان پروژه: زمستان 1397

خدمات ارایه شده:

- طراحی فریم

- تولید محتوای تصویری

- تولید ویدیوی تبلیغاتی (معرفی مجموعه، خدمات، اعضا)

مشاهده صفحه در اینستاگرام: https://www.instagram.com/oveisiholding

مدت زمان پروژه: زمستان 1397

خدمات ارایه شده:

- طراحی فریم

- تولید محتوای ویدیویی

- عکاسی تبلیغاتی

مشاهده صفحه در اینستاگرام: https://www.instagram.com/iranculturehouse.ir/