مجموعه علمی پژوهشی سپهردانش با رویکردی کاملا تخصصی و انحصاری به دانشجویان حقوق خدمات آموزشی و پژوهشی ارایه می نماید. این خدمات شامل: تدریس خصوصی دروس رشته حقوق، تالیف کتاب از پایان نامه حقوق، مشاوره تحصیلی، ترجمه تخصصی، اخذ پذیرش مقاله ISI، تالیف و چاپ کتاب از پایان نامه حقوق، تدریس خصوصی دروس حقوق و... می باشد.

مشاهده وب سایت: www.sepehrdaneshco.ir