بازاریابی وتبلیغات از دیرباز مورد استفاده بوده است اما در دهه‌های اخیر رشد علمی قابل توجهی در این زمینه رخ داده است و شرکت‌های پیشرو و موفق اقدامات و ابتکارات بازاریابی، فروش و تبلیغات را با به‌کارگیری اصول علمی و کنترل اثربخش بودن آن انجام می‌دهند. کانون تبلیغاتی معرف با بیش از پانزده سال سابقه، مجموعه‌ای است که توانایی ارایه زنجیره کاملی از خدمات مدیریت بازاریابی را به شرکت‌ها و سازمان‌ها دارا می باشد.

مشاهده وب سایت: www.moarefad.com

 طراحی وب سایت کانون تبلیغات معرف