اصل کارما می‌گوید که نتیجه هرآنچه انجام می‌دهیم به خودمان باز می‌گردد، این مهمترین نکته در فعالیت ­های استودیو خلاقیت کارما می­ باشد که همواره به آن می­ اندیشیم.


این مجموعه حاصل درکنار هم قرار گرفتن تخصص، تجربه و البته خلاقیت می­ باشد، و اعتقاد داریم که با توجه به ارزش­هایی نظیر: مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارزش آفرینی برای مشتری و حفظ کرامت انسانی می­ توانیم تجربه ای خوشایند برای مشتریان خود به یادگار بگزاریم.

 

مواردی که از آغاز فعالیت به آن ها پایبندیم و همواره سعی در بهبود آن ها داریم

مسئولیت پذیری و پاسخگویی یادگیری و بهبود مستمر
خلاقیت و نوآوری مشارکت و کارگروهی
ارزش آفرینی برای مشتری توجه به منافع سازمان
حفظ کرامت انسانی مسئولیت پذیری اجتماعی